Hiện nay em đã được 31 tuổi và thành lập gia đình đã được 3 năm rồi, nhưng vấn đề là do em bị yếu...